RODO

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w skrócie RODO. Obejmuje ono swoim zastosowaniem wszystkie podmioty zarówno prywatne, jak i publiczne, które przetwarzają dane osobowe, a zatem także szkoły, przedszkola, placówki oświatowe.

W związku z tym, informowanie osób, których dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych osobowych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.Informacje na temat przetwarzania danych w naszej szkole znajdą Państwo w poniższych dokumentach: